Οστεονέκρωση - Θεραπεία με τα βλαστοκύτταρα


Η αγγειακή νέκρωση της μηριαίας κεφαλής του ισχύου (AVN) είναι μία από τις πιο επώδυνες και εξουθενωτικές διαταραχές σε νεαρούς ασθενείς που παρουσιάζουν πόνο, αδυναμία βάδισης και επώδυνο περιορισμό του εύρους κίνησης.

Χαρακτηρίζεται από μειωμένη παροχή αίματος λόγω της ιδιαίτερης αιμάτωσης του οστού και αύξηση της ενδοοστικής πίεσης.

Η αιτιολογία της οφείλεται σε πολλούς παράγοντες στους οποίους περιλαμβάνονται: αρτηριακή ανεπάρκεια, κυτταροτοξική δράση και φλεβική απόφραξη.

Στόχος της σύγχρονης ιατρικής είναι η διατήρηση της μηριαίας κεφαλής και όχι η αντικατάσταση της με ολική αρθρο+πλαστική του ισχύου.