θεραπεία με SVF


Σε μελέτη που διεξήχθη, πολλοί ασθενείς μας χρησιμοποίησαν μεγάλες ποσότητες αναλγητικών ή μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων για μεγάλο χρονικό διάστημα πρίν από τη θεραπεία με SVF. (Μετά τη θεραπεία με SVF ο πόνος και η ποσότητα παυσίπονων μειώθηκαν σημαντικά.

Επιπρόσθετα παρόμοια αποτελέσματα υπήρξαν σε αξιολόγηση που έγινε στο βάδισμα, στην έκταση της κίνησης των αρθρώσεων αλλά και της δυσκαμψίας τους και αναλύθηκαν σε 5 παραμέτρους (πόνο - αριθμό αναλγητικών / ΜΣΑΦ ανά εβδομάδα- ακινητοποίηση κατά τη βόλτα - δυσκαμψία στις αρθρώσεις - έκταση της κίνησης των αρθρώσεων).

Για κάθε θεραπεία συλλέγονται περίπου 50 ml υποδόριου λιπώδους ιστού, χρησιμοποιώντας την τεχνική λιποαναρρόφησης με χειροκίνητη αναρρόφηση ιστού από την κάτω κοιλιακή χώρα ή από το εσωτερικό του μηρού χρησιμοποιώντας κάνουλα αναρρόφησης υπό τοπική αναισθησία.

Αυτή η διαδικασία προκαλεί χειρουργικό τραύμα μεγέθους περίπου 1 cm.

Μέσω ενζυματικού διαλύμματος και προετοιμασίας του λιπώδους ιστού, παράγονται αυτόλογα κύτταρα SVF χωρίς καλλιέργεια με απλή διαδικασία, που επιτρέπει τον διαχωρισμό και την συλλογή βλαστοκυττάρων SVF σε ένα αποστειρωμένο λειτουργικά σφραγισμένο, σύστημα μιας χρήσης, σε μια διαδικασία που απαιτεί μερίπου 2- 2,5 ώρες.

Ακολούθως γίνεται η καταμέτρηση των βλαστοκυττάρων , η οποία ανακοινώνεται στον ασθενή και έγχυση στην πάσχουσα άρθρωση του ασθενούς.