Αντιγηραντικές Θεραπείες | Θεραπεία με Βλαστοκύτταρα


Η αναζήτηση νέων τρόπων θεραπείας ανθεκτικών ασθενειών σε συντηρητικές θεραπείες, έφερε στο προσκήνιο την έρευνα και χρήση πλέον, των βλαστοκυττάρων.

Η χρήση τους καλύπτει μεγάλο εύρος της ιατρικής και η σχετικά εύκολη εκτέλεση κλινικών δοκιμών έχει διευκολύνει την κλινική εφαρμογή τους σε πολλές παθήσεις.

Είναι διαπιστωμένο ότι οι μυοσκελετικές παθήσεις και διαταραχές δεν είναι θανατηφόρες, είναι όμως γεγονός ότι είναι επώδυνες και μακροχρόνιες. Αυτές τις παραμέτρους λοιπόν, καλύπτουν επιτυχώς οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα, πετυχαίνοντας δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα ανακούφιση και ίαση.

Αυτές τις παραμέτρους λοιπόν, καλύπτουν επιτυχώς οι θεραπείες με βλαστοκύτταρα, πετυχαίνοντας δηλαδή σε σύντομο χρονικό διάστημα ανακούφιση και ίαση.

Η θεραπεία με βλαστοκύτταρα εφαρμόζεται τοπικά και περιλαμβάνεται στην αναγέννηση:

 • χόνδρων
 • τενόντων και οστών
 • σε οστικά ελείμματα
 • σε μη πώρωση καταγμάτων
 • στην οστεονέκρωση
 • στην οστεοαρθρίτιδα

Εκτός από την αναγέννηση οστικών κυττάρων, μυών, χόνδρων, συνδέσμων ή τενόντων, τα βλαστοκύτταρα (MSC)

 • Ασκούν επίσης παρακρινική ενεργοποίηση με την οποία εκκρίνουν αυξητικούς παράγοντες και κυτοκίνες όπως μορφογονικές πρωτεΐνες οστού (BMPs) και μετασχηματικούς β-βG-T (αυξητικούς παράγοντες) και αγγειακούς ενδοθηλιακούς αυξητικούς παράγοντες (VEGF) που παίζουν σημαντικό ρόλο στην αγγειογέννεση, την επιδιόρθωση, την επιβίωση και τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων.
  Τα βλαστοκύτταρα (MSC) έχουν επίσης την ικανότητα να μεταναστεύουν στον τραυματισμένο ιστό της περιοχής ώστε να ρυθμίσουν την αντιμετώπιση φλεγμονής που υπάρχει σε εκείνη την περιοχή.
 • Νέκρωση κεφαλής του ισχίου (Οστεονέκρωση)

Τα Βλαστοκύτταρα έχουν αγγειογενείς και οστεογενείς ιδιότητες. Τα πρώιμα στάδια του (AVN) είναι πολύ δεκτικά σε θεραπείες με ενέσιμα βλαστοκύτταρα και παρουσιάζουν θετικά αποτελέσματα.

 • Οστεοαρθρίτιδα (ισχύου, γόνατος, ώμου, ποδοκνημικής, πηγαιοκαρπικής αγκώνος)